Årsberättelse 2013

Årsberättelse 2013

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Fredrik Nordin

V. ordförande Pär Nord

Sekreterare Mats Eriksson

Kassör/bitr. sekr. Vakant

Klubbmästare Per Roos

 

Övriga Ledamöter: Jan-Erik Eriksson, Hammerdal; Anders Holmberg, Svenstavik; Rolf Pellving, Lit; Leif Aronsson, Lit, Kristina Wahlberg, Frösön

Revisorer: Rickard Johansson, Nälden; Lars Olofsson, Orrviken med Jörgen och Gunilla Widegren, Östersund som suppleanter.

Valberedning: Anders Dunder, Sveg sammankallande; Ingrid Fredriksson, Bräcke; och Bertil Andersson, Offerdal.

Årsstämma hölls lördagen den 20 april 2013 i G:a kommunalhuset i Lit. Den efterföljande festen i Föreningshuset i Handog, där Curt Alstergren och hans medhjälpare hade dukat för ca 90 deltagare. Styrelsen har hållit inalles sex protokollförda sammanträden, varav två telefonmöten.

Förtjänsttecken:Jämtland-Härjedalens Stövarklubbs plakett delades ut till Sören Jönsson, Ulf Hagen, Bengt Selberg, Martin Magnusson samt Rune Jönsson. Harjägaren specialdesignad av Sten Johansson till avgående sekreteraren Ingrid Fredriksson

Utställningar hade lockat totalt 88 hundar på två ställen. Tjugofyra hundar på Frösö Park samt 64 hundar i Strömsund där Martin Magnusson även ordnat med efterfest.

Jaktprov har hållits i Lillholmsjö, Strömsund, Kolåsen samt Frostviken med totalt 9 förstapristagare i Ekl. Klubbmästare blev Roosgårdens Nikita med ägare Per Roos, Trångsviken. DM för distrikt två gick i Rissna. Där vann hamiltontiken Roggabäckens Daisy-08. Daisy gick vidare till SM där hon blev fyra.

Dressyrkurser har hållits i Hammerdal, Lit, Östersund, Bräcke, Gällö, Sveg och Hede.

Klubben var representerad vid Fäviken Game Fair.

Ungdomsjakter har genomförts i samarbete med HareBra-gänget med 92 ungdomar från fyra skolor. Dille och Ås Naturbruksgymnasium samt Ö-sunds gymnasieskolor. Ett jaktläger för 16 ungdomar arrangerades på Person Invests marker med övernattning i deras jaktcamp. Stövarklubben medverkade dels som sponsor samt med hundförare. Uppföljning av ungdomsjakterna har skett på ungdomarnas respektive skola av Rolf Pellving och Rune Jönsson.

Stövarjaktens Dag genomfördes i Gräftåvallen under ledning av Curt Alstergren, Pär Nord och i Lit med Leif Aronsson och Rolf Pellving

Medlemsantalet vid årets slut var 477 stycken.