(Ingen rubrik)

Fin Högälgens Steffi-06 och Rolf Johansson, Strömsund

Foto: eget 2010-06-10