(Ingen rubrik)

Finsk Stövare SJCH S68375/2004 Bergvattnets Eka

Äg: Rolf Pellving Lit

 

 

 

 

 

 

Införd 2008-02-06