(Ingen rubrik)

Finsk Stövare SUCH SJCH S20007/2000 Bjärmhöjdens Elza

Äg: Anders Jonsson Yxskaftkälen

 

 

 

 

 

 

Införd 2008-01-21