Vidareutbildning av jaktprovsdomarna 2020

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb genomförde vidareutbildning för sina jaktprovsdomare i samband med hundsläpp den 15–16 augusti. Utbildningen skedde på fyra platser i Strömsund, Almåsa, Bräcke och i Hede. Du som jaktprovsdomare kunde välja ort beroende på var du bor i klubbens stora upptagningsområde. Glädjande nog fanns några aspiranter med oss dessa tidiga morgnar. Sammantaget blev vi 59 personer.

     Hur gick det med hundsläppen? De flesta kom tidigt på nattslag och de som lyckades resa hare hade korta drev, mellan 7 och 14 minuter. Första bästa väg blev ändpunkten på dreven, för oss som varit med ett tag blev det som vanligt. Det spelar ingen roll vilka meriter hunden har sedan tidigare, hunden är ivrig och otränad, det hinner bli varmt och det blir fort torrt på vägen och i terrängen. Det är med andra ord svårt.

     Vid återsamlingen diskuterades de nya jaktprovsreglerna, vilka vår klubbs domare har många synpunkter på och som vi vill ha ändringar i. Det är märkligt att så få lokalklubbar orkar bry sig. Troligen tar åldern ut sin rätt hos en åldrande domarkår.

Ändra kravet på jaktchampionatet

Ett annat problem är jaktchampionatet. Nuvarande jaktchampionat skall innehålla en etta i elitklass. Alltså ett tvådagarsprov där det behövs många domare. Det är ett stort problem att ragga domare till dessa elitklassprov.

     Redan på fullmäktige 2004 motionerade Dalarnas Stkl för en ändring till 4 st. öppenklass-ettor för jaktchampionatet. Värmlands Stkl ville ha en ändring till 3 st. öppenklass-ettor för jakt­championatet. Vi gamlingar har varit för konservativa, vi ville inte ändra jaktchampion­kravet, men nu har vi nått vägs ände. Vi måste ändra till 3 eller 4 öppenklass-ettor. Du som startande skall inte behöva bli bortlottad från start på fastlagt prov på grund av att vi inte har domare, domarbristen blir mer och mer påtaglig. Du som startande skall alltid veta att du får en domare tilldelad på ett fastlagt prov och förutsättning för det finns, om vi övergår till endagarsprov.

     Som information nämner jag att i det finska jaktchampionatet är det 4 st förstapris som gäller och två skall vara tagna på barmarksföre.

     Reglerna för det svenska jaktchampionatet ägs av Svenska Stövarklubben och dessa är mycket lätt för Svenska Stövarklubbens styrelse att ändra på. Annat är det med våra jaktprovsregler, de skall gå genom Svenska Kennelklubben.

     Sammanfattningsvis kan man säga att vi hade trevliga träffar, samma grundintresse i hundar och jakt, vilket gjorde att de nya i gänget kände sig hemmastadda direkt. Den 21 augusti blir vi många som tar stövaren och går ut på den arrenderade marken. Går det dåligt så kommer funderingarna, hur är det med hundens hals och nos? Då skall du veta att vår duktige veterinär säger att till 80% sitter felet i halsen och inte i nosen. Det får inte finnas någon rodnad och svullnad på halsmandlarna på en drivande hund.

     Nu hoppas vi på en bra jakt i höst och en förvinter utan den hemska skaren.

Rolf Pellving

Almåsa
Mats Eriksson och Leif Haglund
Foto: Rolf Pellving
Curt Alstergren, Ivan Myhr, Leif Aronsson, Per Roos, Lars Olofsson, Bertil Blixt, Rune Jönsson, Bertil Andersson, Jörgen Widegren, Fredrik Nordin, Mats Eriksson, Leif Haglund och Anders Gustafsson
Foto: Rolf Pellving
Nestorn i klubben – Olle B Häggkvist
Foto: Rolf Pellving
Strömsund

Stående från vänster – Ronny Zakariasson, Bosse Fredriksson, Harry Göransson, Kenth NN, Rolf Elverum, Åke Lundgren, Lennart Andersson, Klas Törmark, Johan Hansson, Jan-Erik Eriksson, Valdi Waher, Erik Rova, Martin Magnusson, Gunnar Pamuk, Stefan Andersson, Roger Eriksson, Ulf  Lindgren, David Eriksson, Gustav Johansson och Markus Eriksson.

Sittande – Urban Berglund, John Wassdahl, Erik Wassdahl, Kjell Edström, Håkan Book och Marita Lithander

Foto: Göran Blixt

Hede
Stående – Anders Dunder, Per-Åke Påhle, Lars Holst och Jonas Backen
Sittande – Torbjörn Nordberg, Håkan Westling, Jimmy Björling och Emanouil Strantzalis
Foto: Christer Larsson
Bräcke
Ulf Hagen, Jerry Rahm, Sören Olofsson, Jan Kardin och Anders Holmberg
Foto: Per Andersson
Jerry Rahm, Jan Kardin, Kjell-Åke Sundberg, Ulf Hagen, Peter Sundberg, Anders Holmberg, och Jonas Skoglund
Foto: Per Anderson