Stövarfullmäktige 2020

Inlägg från Gävleborgs Stövarklubbs hemsida skrivet av Mårten Strömberg.

Stövarfullmäktige 2020 – En tragisk komedi! Inför årets stövarfullmäktige så var åtminstone jag hoppfull, och kände att det skulle bli ett nytt avstamp inom stövar Sverige. En styrelse i Svenska Stövarklubben som slitit hårt med förminskad styrka (efter två avhopp där vi medlemmar saknat förklaring), hade skött verksamheten med bravur. Dock hade de fått utstå en hel del oförtjänta påhopp på Facebook, och nästan blivit anklagad för förskingring om än av ett fåtal personer. Självklart finns det alltid frågor och förbättringspotential, såsom i alla verksamheter. Med tanke på att vi inte har kunnat genomföra något årsmöte så beslutade vår styrelse i Gävleborgs läns stövarklubb hur vi skulle förhålla oss till alla frågor på fullmäktige gemensamt.

Nu fanns förhoppningar om att vi gemensamt skulle gå vidare och ta ett avstamp för en ljus framtid. Valberedningen hade lagt ner ett gediget arbete under ett halvårs tid. Ekonomin var skött med bravur och man visade upp ett plus resultat på drygt 500 000 kronor de sista två åren, trots stora IT satsningar såsom bland annat hitta stövare. Man hade följt verksamhetsplanen till allra största del, trots som sagt förminskat antal i styrelsen.

Men så hände det som inte fick hända. Ett par klubbar och några personer hade fattat ett gemensamt beslut i all hemlighet att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet, ej godkänna verksamhetsberättelsen (alltså styrelsens egna ord över den verksamhet som varit), byta ut folk ur styrelsen (kuppa), samt ta kontroll över valberedningen. Detta dokument cirkulerade runt i landet till vissa utvalda. Undertecknad blev uppringd av an rasförening, samt av några andra lokalklubbar och förvarnade om detta. Jag fick dock aldrig se dokumentet. Jag förvarnade styrelsen i stövarklubben om detta. Har även svårt att se att medlemmarna i de klubbar som tagit detta ”kupp ”dokument har fått tycka till. Utan som jag ser det var det starka krafter som påverkade för att splittra stövar-Sverige.

I min enfald så trodde jag och hoppades jag att detta skulle blåsa över inför fullmäktige och att dessa kuppmakare skulle ta sitt förnuft till fånga. För de allra flesta förstår att vi måste ena oss, och ta ett gemensamt avstamp med tanke på yttre hot mot vår verksamhet samt att det helt enkelt måste vara roligt att jobba ideellt.

I söndags var det således dags för fullmäktige. Verksamhetsåret 2018 klubbades igenom, och förhoppningarna växte om att vi nog skulle ta oss igenom detta på ett sätt där alla kunde känna sig nöjda. Tänk hur man kan missta sig. Trots att mötesordförande samt juristen från SKK lovordade stövarklubben både vad gäller verksamheten och ekonomin, så tog kuppmakarna tag i taktpinnen och krävde att man skulle avslå godkännandet av styrelsens verksamhetsberättelse. Alltså styrelsens egna ord över den verksamhet som skett. Man misskrediterade hitta stövare, trots att det var ett fullmäktigebeslut från 2018. Man hade tidigare krävt en ekonomisk redovisning från styrelsen. Undertecknad begärde ordet och ställde frågan: I vilken förening får man redovisningen innan den är granskat och till årsmötet? En relevant fråga tycker jag att ställa! Här satt alla representanter från samtliga lokalklubbar samt rasföreningar med fullständig redovisning av verksamheten. Den enda kreativa kritik som fastställdes utöver detta (även det främst från Smålands stövarklubb) var att man hänvisade till direktiv från ordförandekonferensen där man skulle bilda kommittéer. Detta var ej genomfört ännu, främst enligt styrelsen för att man varit några personer kort. Detta skulle alltså kunna lösas framåt, om vi valt att gå framåt gemensamt. Efter ajourneringar så lyckades man med juristens hjälp ändra beslutet och man klubbade igenom verksamhetsberättelsen.

Nu var vi framme vid ansvarsfrihet för styrelsen. Samma personer krävde att man ej skulle bevilja ansvarsfrihet. Kuppmakarna hade gjort sin hemläxa väl, och med 19-18 i röster så fick man igenom detta. Till följd av detta så fick hela styrelsen avgå, liksom revisor samt alla i valberedningen utom en. Den tidigare styrelsen ska nu alltså stå under granskning, trots att alla var ense om att inga ekonomiska oegentligheter förekommit. Vare sig SKK:s representanter, valberedningens ordförande och ett flertal andra på mötet hade aldrig vart med om något liknande.

Nu var bara kvar att välja en ny valberedning som har i uppdrag att ta fram förslag till ny styrelse, samt att välja en interimsstyrelse fram till detta skett. Då bland annat Cenneth Quick och Gottne Lindgren varit drivande i att avsätta den gamla styrelsen så fick de uppdraget av fullmäktige att fungera som interimsstyrelse fram till nästa ska bli vald.

För mig så lämnade jag mötet med en stor klump i magen. Mina frågor är många. Vem ska nu vilja/våga sätta sig i Svenska stövarklubbens styrelse i framtiden? Hur kan vi behandla varandra på det här sättet i en hobbyverksamhet? Varför körde man inte med öppna och raka kort (kuppmakarna) innan fullmäktig och informerade ALLA inklusive valberedningen vad man planerade att göra? Osv. Det som skulle ha blivit ett positivt avstamp förvandlades till ett totalt splittrat och oenigt stövar-Sverige. Jag tror dessvärre att årets stövarfullmäktige bara skapade förlorare, iscensatt av ett fåtal personer. Jag tror dessvärre att detta kommer att ta år att reparera.

Avslutningsvis vill jag ge Ove Karlsson en stor eloge för den tid du var vår ordförande i Svenska stövarklubbens, samt till övriga styrelsemedlemmar. Ni har tagit ibland tuffa beslut, implementerat bra och relevanta IT system för framtiden och skött verksamheten samt ekonomin med bravur. Tack!

Jag får naturligtvis också önska den nya styrelsen lycka till, när det nu blir. Jag hoppas att mina farhågor är felaktiga och att vi i framtiden kan lägga detta bakom oss.

Detta var mina egna tankar och reflektioner från årets stövarfullmäktige!

Ps. Inom hela distrikt två var vi eniga att bevilja ansvarsfrihet, och vi tog aldrig del av denna smutskastningskampanj.

-Mårten Strömberg Ordförande i Gävleborgs Läns Stövarklubb