Protokoll från styrelsemöte i Lit den 15 augusti 2015

Protokoll från styrelsemöte i Lit den 15 augusti 2015