Årsfesten

 

 

 

Jämtland-Härjedalens Stövarklubbs årsmöte i Arvesund 2012

 

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb, som firar 75 år, höll sitt årsmöte i samlingslokalen på Arvemuséet i Arvesund där ca 40 medlemmar mötte upp. Till ordförande för mötet utsågs Olle B Häggkvist. Styrelsen fick följande sammansättning ordförande Fredrik Nordin, vice ordförande Pär Nord, sekreterare Ingrid Fredriksson, kassör Mats Andersson, ledamöter Jan-Erik Eriksson, Mats Eriksson, Rolf Pellving, Leif Aronsson, Anders Holmberg, Per Roos. Vid årsmötet antogs en motion om tilläggsregler vid Lillholmsjöprovet gällande klubbmästerskap och distriktsmästerskap som är ett avancemang till SM.

 

För att en förening skall fungera så behövs det många ideellt arbetande medlemmar. Därför kändes det extra roligt att en del av dessa personer uppmärksammades vid klubbens 75-års firande. Följande personer fick Sten Johanssons trägubbe Harjägaren: Jan-Erik Hellman, Jörgen Widegren, Curt Alstergren och Sven-Eric Gerdin. Jämtland-Härjedalens Stövarklubbs plakett delades ut till: Pia Wiklund och Bertil Andersson, Eva och Kjell-Åke Sundberg, Gerd Alstergren, Jörgen Widegren, Ernst Bjureflo, Göran Blixt, Dennis Sjöö, Lennart Andersson och May-Britt Pellving. Svenska Stövarklubbensförtjänstplakett i guld tilldelades Jan-Erik Hellman samt plaketten i silver till Curt Alstergren och Rolf Pellving.

 

Dressyrkurser har genomförts på fyra platser med drygt 60 hundar, det var i Hammerdal, Lit, Östersund och Sveg.

 

Två utställningar genomfördes med endast 45 stycken deltagande hundar, 22 stycken vid utställningen i Östersund och 23 stycken vid kvällsutställningen i Hallen.

 

Fäviken Game Fair genomfördes med många medlemmars hjälp och som vanligt hade vi en trevlig samvaro.

 

Vår klubb med ca 506 medlemmar är mycket aktiv. Under år 2011 genomförde klubben fem jaktprov i elitklass med totalt 25 förstapristagare i elitklass. Proven var förlagda till Lillholmsjö, Sveg, Strömsund, Kolåsen samt Frostviken. Klubbmästare för andra året i rad blev finska stövaren Lägdbuans Isak, ägare Ann-Mari och Bo Norman, Norderåsen. På skilda platser i klubbens upptagningsområde har 99 stycken öppenklassprov genomförts med 76 stycken pristagare.

 

SM för stövare som hölls i Kolåsen i november ingick i klubbens 75-års firande. Det blev enormt lyckat med rekordmånga pristagare. SM-general var Carl-Gunnar Hågnäs som skallha all heder åt arrangemanget. Hågnäs har nu överlämnat fullmäktigeposten för Kolåsenprovet till Jörgen Widegren och Mats Eriksson.

 

Ungdomsverksamheten är numera väldigt omfattande där klubben samverkar med pensionärsgänget HareBra, där ungefär hälften är stövarklubbsmedlemmar som håller med tränade stövare. Här bjuds ungdomar från fem skolor in och får uppleva ”harjakt på riktigt”. Klubben har medverkat vid ett ungdomsläger i Lillholmsjö och ett i Brånan, det var sammanlagt 35 stycken ungdomar som deltog.

 

Stövarjaktens dag genomfördes på två platser i vårt upptagningsområde.

 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Efter årsmötet var det middag med dans i Arvesunds bygdegård där Curt Alstergren med sin duktige kock, Tomas Engstrand från Hälsingland, och medhjälpare ordnat med mycket god mat. Vid middagen underhöll Peter & Agneta från Ö-vikstrakten som även spelade upp till dansen för drygt åttio personer.

 

Rolf Pellving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Årsmötesdeltagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Vice ordf. Pär Nord och mötesordf. Olle B Häggkvist hälsar

den nye ordföranden Fredrik Nordin välkommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Den nya styrelsen: Mats Andersson, Leif Aronsson, Mats Eriksson,

Anders Holmberg, Per Roos, Pär Nord, Jan-Erik Eriksson,

Ingrid Fredriksson, Rolf Pellving, Fredrik Nordin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Festdeltagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Jörgen Widegren, Curt Alstergren, Sven-Erik Gerdin och

Jan-Erik Hellman fick för lång och trogen tjänst varsin trägubbe Harjägaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Curt Alstergrens gubbe i närbild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Ann-Mari Norman med Lägdbuans Isaks klubbmästarpris för andra året i rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ann-Catrin Kvarnlöf och Sarah Häggkvist, glada vinnare av mjukpickebröd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ove Söderström vann jakthelgen hos C-G Göransson i Ottsjö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Jämtland-Härjedalens Stövarklubbs plakett delades ut till:

Jörgen Widegren, Ernst Bjureflo, Pia Wiklund, Bertil Andersson, May-Britt Pellving,

Eva Sundberg, Kjell-Åke Sundberg, Dennis Sjöö och Gerd Alstergren