Viktig info om medlemsavgift och resultatbok

 

Viktig_information_om_Medlemsavgiften_och_Resultatboken

 

 

 

 

 

 

 

Viktig information om Medlemsavgiften och Resultatboken

 

På Fullmäktigemötet 2012 beslutades att resultatboken fr.o.m. 2014 skall var skild från medlemsavgiften. Den Resultatbok som du tillsammans med Stövaren nr 4 får i brevlådan den 15/11 är således den sista bok som ingår i medlemsavgiften. Observera att detta gäller den tryckta boken. Alla medlemmar kommer att ha fri tillgång till den information som finns i resultatböckerna via SvStkl hemsida.

 

Tillsammans med Stövaren nr 4 bifogas även en faktura på medlemsavgiften för 2014 och en avi som är betalning för den resultatbok som kommer att distribueras den 15/5 2014. Den som önskar erhålla boken kan beställa den genom att betala in 50:- på det inbetalningskort som bifogas Stövaren. Boken kommer att innehålla resultaten från de jaktprov som genomförs säsongen 2013-14. 2014 års utställningar samt jaktproven för säsongen 2014-15 kommer att redovisas i den bok som kommer att ges ut i maj 2015.

 

Den medlemsavgift som finns angiven på fakturan avser tiden fr.o.m. den 1/1 2014 och året ut. Önskemålet ärattFakturan betalas före årsskiftet.

 

OBSERVERA att Fakturan och Avin har olika OCR-nummer varför betalning måste ske var för sig. Rätt OCR-nummer måste anges vid betalning om systemet skall kunna identifiera vem som betalat.

 

Familjemedlemmar och Gästmedlemmar kommer att få fakturan på sin medlemsavgift per post i slutet av januari.

 

Stig Wernersson