Vidareutbildning av jaktprovsdomare 2013

Vidareutbildningsdagen för Jämtland-Härjedalens stövarklubbs jaktprovsdomare genomfördes i Norderåsen, 3 mil norr om Östersund, med Rolf Pellving som ansvarig, samt i Ytterhogdal där det var Bengt Elmqvist som höll i trådarna.

     Vi som var med hade tur med vädret men några drev att tala om blev det inte, däremot debatterades frågeställningarna desto ivrigare. Med tanke på alla rådjursutslagningar under fjolårets SM och även under våra lokala prov, var deltagarna taggade och debattsugna. Vi löste inte problemet men vi enades om att innan domare och hundförare lämnar skogen ”bör man vara överens” om att hunden verkligen har drivit rådjur. Antingen genom synobservation eller övertygande spårning där även hundföraren kan ta del av det som skett. Vi måste försöka undvika att domaren har en version av det som har skett och att hundföraren har en annan version.

     I vår klubb kommer vi fortsättningsvis att anordna vidareutbildningen på kvällstid före den 21 augusti. Detta för att få till större uppslutning till genomgången. Som förutsättningarna är i dag vill domarna släppa sin egen hund, vara med vid björnjakt eller fågeljaktspremiären. Vi anpassar oss och ser vad som händer. 

Rolf Pellving

 

Norderåsen Kerstin och Rune Jönsson med ham. Abbe, Ulf Hagen, Anders Klockerud, Ivan Myhr och Jan Kardin

Norderåsen, en del av deltagarna
Kerstin och Rune Jönsson med ham. Abbe, Ulf Hagen, Anders Klockerud, Ivan Myhr och Jan Kardin                                                                    Foto Rolf Pellving

 

Norderåsen, de ville inte riktigt vara med på bild (eller är det fotografens fel?) Leif Aronsson, Anders Johansson, Mats Eriksson, Anders Klockerud, Kerstin o Rune Jönsson, Ivan Myhr, Jan Kardin, Ivan Olsson, Ulf Hagen och Inger Mårtensson

Norderåsen, de ville inte riktigt vara med på bild eller är det fotografens fel?
Leif Aronsson, Anders Johansson, Mats Eriksson, Anders Klockerud, Kerstin och Rune Jönsson, Ivan Myhr, Jan Kardin, Ivan Olsson, Ulf Hagen och                                              Inger Mårtensson Semb                                               Foto Rolf Pellving

 

Ytterhogdal   Gunnar JonssonFoto Bengt Elmqvist)

Ytterhogdal
Stående: Leif Joelsson, Gunnar Jonsson, Håkan Westling, Erik Persson, Sven-Ivan Nilsson, Anders Dunder och Anders Lindström                                                       Sittande: Emanouil Strantzalis och Kenneth Magnusson      Foto Bengt Elmqvist