Utställning Bringåsen – dags att anmäla!

Östersund, Bringåsen
Söndag 20 maj
Domare: Petra Högberg
Anmälan till Carina Adolfsson, Rise 434, 835 98 Offerdal
070-315 65 84 carinaadolfsson75@outlook.com
Anmälan och avgift senast den 27 april 2018
Anmälningsavgift: 300 kr för alla klasser, 250 kr för valp- och veteranklass
OBS! Avgiften ska till Specialhundklubbarna Pg 93 85 96-4 och inte till JHStk.
OBS! Ange ägarens namnhundens namnreg.nr och ras på inbetalningskortet.