Ungdomsläger på Renflomarken den 9–10 november 2019

Syftet med lägret är att erbjuda jaktintresserade ungdomar, som läst eller läser jägarexamen på skoltid, ett jaktäventyr tillsammans med vuxna jägare. Vi vuxna försöker förmedla vårt kunnande till dessa ungdomar. Det blir teori och praktik i en förhoppningsvis spännande miljö för ungdomarna som är mellan 13 och 19 år.

     Ungdomslägret i år, med fyrtio ungdomar, på Renflomarken i närheten av Lillholmsjö har genomförts för nionde året, så konceptet är väl beprövat. Första dagen jagades det hare och fågel. Här ställde J/H Stövarklubb och HareBra-gänget upp med tränade hundar för harjakten, samt några vuxna så att det kan bli uppsiktsjakt för de som inte är färdiga med jägarexamen. Trickskytten Jocke Smålänning med fru Lena, höll med trädskällare för fågeljakten, dit många ungdomar sökte sig.

     Fem stövarägare hade engagerats och jag vågar påstå att det blev snabba påstick på alla håll och kanter när stövarna släpptes. Det stod renar överallt i terrängen och även om det inte blev många minuters drev på renarna, så blev det musik i skogen direkt från morgonen. Den gruppen som undertecknad tillhörde fick även njuta av hardrev i ca en timme då haren hade den goda smaken att visa upp sig för Samuel Kastberg, elev vid Dille Naturbruksgymnasium, som med ett välriktat skott fällde haren. En hare som så småningom skall finnas med i hargrytan när HareBra-gänget har sin årliga fest i månadsskiftet april-maj, ytterligare en hare sköts på annat håll och även den skall i samma gryta.

     Så en fråga till dig som redan är harjägare. Undertecknad bär med sig en liten våg i ryggsäcken för att väga hararna innan innanmätet tas ur. Samuel Kastbergs hare vägde 5 kilo och det räknas som en riktigt stor skogshare här i Norrland. Har du som läser detta erfarenhet av ännu större skogshare kan du mejla till rolf.pellving@bahnhof.se

     På eftermiddagen vid förläggningen demonstrerade Jokke Smålänning hur det går till att skjuta lerduva och ungdomarna fick prova på och upptäcka hur svårt det är, man måste träna, träna och åter träna. Efter skyttet var det en god middag som serverades och sedan utvärderades dagens jakt hos de olika grupperna. Därefter diskuterades upplägget inför nästa dags jakt.

     Andra dagen var det J/H Älghundklubb som hade älgjakt på programmet och älg fanns det på marken, men när det gällde klövvilt var det för många grupper av ren i markerna varför älgjakten fick avbrytas.

     För att ett sådant här jaktläger skall fungera måste det planeras och organiseras så att allt flyter på. För den bedriften stod Anders Magnusson, lärare på Cederbergsskolan i Föllinge, samt ungdomsansvarig i Jägareförbundet som till sin hjälp hade Rune Jönsson, ordförande i HareBra-gänget. Bra jobbat!

     Allt i matväg ordnade Margareta Simonsson i Landön, hon är en mästare att ordna så det kommer god mat på bordet i rättan tid. Matsäcken för dagen fick ungdomarna själva göra, samt fylla termosarna med choklad, te eller kaffe.

     Ekonomisk stöttning till ungdomslägret erhålles av J/H Stövarklubb, J/H Älghundsklubb, Studiefrämjandet, Krokoms kommun samt Jägareförbundet.

     Ett stort tack till Persson Invest AB som möjliggjort jaktlägret genom att upplåta jaktcampen med tillhörande mark. Att ungdomarna trivdes gick inte att ta miste på. Det gjorde även vi vuxna som fick nöjet att uppleva dessa trevliga ungdomar.

Text och foto: Rolf Pellving

Ungdomar och ledare på väg till skogen
Stig Albano, Bo Byman, Ulf Sandell, Ando Jönsson och Mats Eriksson
Samuel Kastberg, Tim Stefansson, Olle Hansson, Rolf Pellving, Fabian Söderling, Lars Fjellman
och Anders Magnusson
Samuel Kastberg och Mikael Sillerström
Samuel Kastberg med egenskjuten hare på 5 kg
Tim Stefansson, Olle Hanssob, Fabian Söderling, Lars Fjellman och Samuel Kastberg med bössan