Slutresultat dag 2 DM i Harsa

Fortsatt tät dimma och stundtals regn gav dålig hörbarhet på flera av provrutorna, mycket blött i markerna.

När det gäller vinnaren av DM, Åivets Jim, så reste han sin hare vid en myrkant, ca 200 meter från elden där domare, hundförare, vägvisare och lagledningen satt och fikade. När Åivets Jims glada skall ljöd mellan bergen glömde vi bort både dimma och nederbörd. Det var mycket bra hörbarhet på skallet och dessutom tvåtonigt, härligt att höra ett njutbart skall.

Haren gjorde ett par bukter i närområdet innan han tog vägen och drog 3 km bort till en asfalterad väg där det blev problem, men det räckte ändå till ett tredjepris idag och en plats till SM i Sollefteå.

1 till SM Fin. Åivets Jim                     120 + 60    59 + 57    2 Ekl                  Ove & Henrik Bergström, Kvissleby

2 till SM Fin. Villipuron Kusti              47 + 53   120 + 57    2 Ekl                  Jörgen Nyberg, Delsbo

3 reserv Ham. Brattåsbäckens Fjälla  120 + 54    42 + 54    2 Ekl                  Bengt Bengtsson, Föllinge

4 Ham. Roggabäckens Daisy               59 + 58  109 + 55    3 Ekl                  Ernst Bjureflo, Östersund

5 Fin. Kaskgårdens Atlas                     33 + 23  120 + 52    3 Ekl                 Peter Knapp, Ramsjö

6 Fin. Bobergets Mikka                         29 + 20  120 + 55    3 Ekl                 Billy Hedin, Överhörnäs

7 Ham. Delmyrens Acco                         0 + 22    65 + 48     0 Ekl                Sören Rehnman, Bredbyn

8 Fin. Kroonmäen Hemppa                     0 + 24    27 + 24    0 Ekl                 Daniel Lingman, Trönö

9 Fin. Högälgens Ruska                          0 + 18    avbröt      oplac.               Jan-Erik Eriksson, Hammerdal

Text och foto: Rolf Pellving              Klicka på bilderna så blir de större

 Harsa camping Mats Eriksson och Mats Eriksson
Harsagårdens camping – J-HStk:s domare bodde i denna stuga – Mats Eriksson och Mats Eriksson
 Ernst Bjureflo

Ernst Bjureflo

 JHStk - Ham. Roggabäckens Daisy o Ernst Bjureflo, fin. Högälgens Ruska o J-E Eriksson, ham. Brattåsbäckens Fjälla o Bengt Bengtsson

Jämtland-Härjedalens lag – Ham. Roggabäckens Daisy och Ernst Bjureflo, fin. Högälgens Ruska och Jan-Erik Eriksson, ham. Brattåsbäckens Fjälla och Bengt Bengtsson

 Fin.Högälgens Ruska-10 och Jan-Erik Eriksson

Fin.Högälgens Ruska-10 och Jan-Erik Eriksson

 Fin. Högälgens Ruska-10, ägare Jan-Erik Eriksson

Fin. Högälgens Ruska-10, ägare Jan-Erik Eriksson

 Ham. Roggabäckens Daisy-08 och Ernst Bjureflo

Ham. Roggabäckens Daisy-08 och Ernst Bjureflo

Ham.  Roggabäckens Daisy-08, ägare Ernst Bjureflo

Ham. Roggabäckens Daisy-08, ägare Ernst Bjureflo

 Fin. Kaskgårdens Atlas-06 och Peter Knapp

Fin. Kaskgårdens Atlas-06 och Peter Knapp

 Fin. Kaskgårdens Atlas-06, ägare Peter Knapp

Fin. Kaskgårdens Atlas-06, ägare Peter Knapp

 Ham. Brattåsbäckens Fjälla-07 och Bengt Bengtsson

Ham. Brattåsbäckens Fjälla-07 och Bengt Bengtsson

 Ham. Brattåsbäckens Fjälla-07, ägare Bengt Bengtsson

Ham. Brattåsbäckens Fjälla-07, ägare Bengt Bengtsson

Ham. Delmyrens Acco-09 och Sören Rehnman

Ham. Delmyrens Acco-09 och Sören Rehnman

 Ham. Delmyrens Acco-09, ägare Sören Rehnman

Ham. Delmyrens Acco-09, ägare Sören Rehnman

Fin. Bobergets Mikka-08 och Billy Hedin

Fin. Bobergets Mikka-08 och Billy Hedin

Fin. Bobergets Mikka-08, ägare Billy Hedin

Fin. Bobergets Mikka-08, ägare Billy Hedin

Fin. Åivets Jim-09 och Ove Bergström

Fin. Åivets Jim-09 och Ove Bergström

 Fin. Åivets Jim-09, ägare Ove o Henrik Bergström

Fin. Åivets Jim-09, ägare Ove & Henrik Bergström

 Fin. Villipuron Kusti-10 och Jörgen Nyberg

Fin. Villipuron Kusti-10 och Jörgen Nyberg

Fin. Villipuron Kusti-10, ägare Jörgen Nyberg

Fin. Villipuron Kusti-10, ägare Jörgen Nyberg

Martin Magnusson

Domare Martin Magnusson

 Fin. Kroonmäen Hemppa-10 och Daniel Lingman

Fin. Kroonmäen Hemppa-10 och Daniel Lingman

 Fin. Kroonmäen Hemppa-10, ägare Daniel Lingman

Fin. Kroonmäen Hemppa-10, ägare Daniel Lingman

 Jan-Erik Eriksson, Bengt Bengtsson och Mats Eriksson

Jan-Erik Eriksson, Bengt Bengtsson och Mats Eriksson

 Jan-Erik Eriksson, Martin Magnusson, Bengt Bengtsson, Peter Knapp, Thord Berglund, Ernst Bjureflo, Mats Eriksson

Jan-Erik Eriksson, Martin Magnusson, Bengt Bengtsson, Peter Knapp, Thord Berglund, Ernst Bjureflo och Mats Eriksson

 Domarlistan

Domarlistan

 Lottning av hundar och provrutor

Lottning av hundar och provrutor

 Stig Wernersson

Stig Wernersson

 Anders Örtby

Anders Örtby, Gävleborgs lagledare

 Stefan Nilsson och Anders Örtby

Västernorrlands lagledare Stefan Nilsson och Gävleborgs lagledare Anders Örtby

Domare Germund Freimuth,, 65 år idenna dag

Domare Germund Freimuth, 65 år denna dag

Jan-Erik Eriksson och Henrik Bergström

Jan-Erik Eriksson och Henrik Bergström

 Henrik Österdahl och Anders Örtby

Domare Henrik Österdahl och Anders Örtby

 Örjan Strömberg och Stig Wernersson

Örjan Strömberg och Stig Wernersson

Redovisning av dag 1

Redovisning av dag 1

 Resultat dag 1

Resultat dag 1

 Lottning inför dag 2

Lottning inför dag 2

 Mats Eriksson och Henrik Bergström

Domare Mats Eriksson och Henrik Bergström

 Ove Bergström och Börje Johansson

Ove Bergström och Börje Johansson

 Ove Bergström, Stefan Nilsson, Henrik Bergström, Mats Eriksson, Anders Örtby, Börje Johansson

Ove Bergström, Stefan Nilsson, Henrik Bergström, Mats Eriksson, Anders Örtby och Börje Johansson

 Stefan Nilsson, Ove och Henrik Bergström, Mats Eriksson och Börje Johansson

Stefan Nilsson, Ove och Henrik Bergström, Mats Eriksson och Börje Johansson

 Fin. Åivets Jim-09 följer drevlöpan

Fin. Åivets Jim-09 följer drevlöpan

 Henrik Bergström och domare Mats Eriksson

Henrik Bergström och domare Mats Eriksson

 DM-vinnae distrik 2 - Åivets Jim-09 och Henrik Bergström

DM-vinnare distrikt 2 – Fin. Åivets Jim-09 och Henrik Bergström

 DM-vinnae distrik 2 - Åivets Jim-09, ägare Henrik Bergström

DM-vinnare distrikt 2 – Fin. Åivets Jim-09, ägare Ove & Henrik Bergström

 Slutresultat

Slutresultat

 Henrik Bergström vinnare DM distrikt 2

Henrik Bergström vinnare DM distrikt 2

 1 Fin. Åivets Jim o Henrik Bergström, reserv Ham. Brattåsbäckens Fjälla o Bengt Bengtsson, 2 Fin, Villipuron Kusti o Jörgen Nyberg

1 Fin. Åivets Jim och Henrik Bergström, 3 och reserv Ham. Brattåsbäckens Fjälla och Bengt Bengtsson, 2 Fin. Villipuron Kusti och Jörgen Nyberg