Rörliga Elitklassprov

Rörliga elitklassprov(R-ekl) Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledare godkänt. Detta prov skall genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. R- eklprov bedöms av olika domare respektive provdag som hundägaren anskaffat och som ej har dömt 1:a pris ökl tidigare och helst bor i klubbens verksamhetsområde Anmälan enligt lokalklubbens bestämmelser, anmälan ska ha inkommit minst 5 dagar före och fastställas senast dagen före provdag. Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris ökl jämte RR diplom erövrade under två jaktår. Provledare är de utsedda öppenklassledarna i länet. Kollegium genomförs samtidigt som öppenklassproven. Avgift R-EKL 600 kr insättes på JHstk postgiro 87371-1 och skriv vad som gäller och ägare och hund. Hundägaren betalar domararvodet direkt till domaren 200 kr/dag och 18,50 kr/mil i reseersättning. Viktigt att provledaren har godkänt marken och domare innan start.