Reportage och bilder från Fäviken 2012 av Rolf Pellving

Fäviken Game Fair 2012

1 Del av Hundtorget

2 Stövarklubbens roll-ups

3 Stövarmontrarna i Fäviken

4 Mats Eriksson, Peter Rönnkvist, Bengt Sehlberg, Jerry Jonsson

5 Hamiltonmontern med Lars Olofsson till höger

6 Hamiltonhusse Lars Wallner med Bjurflobäckens Zeke, Leif Aronsson, Lars Olofsson med dottern IdaLina och Lars O Törnkvist

7 Martin Magnusson och Eva Sundberg tar sig en kaffetår

8 Dunkerstövarmontern med Elizabeth Asbölmo Amundsen

9 Prisbordet

10 Klas Törmark har köpt lotter av May-Britt Pellving

11 Finskstövarmontern med Linus Knapp och Anders Holmberg

12 Monica och Bo Englund i finskstövarmontern

13 Peter Knapp och Per Roos

14 Mats och Helena Byman, Conny Pettersson

15 Krister Olsson säljer lotter till May och Owe Söderström

16 Schillerstövarmontern med Göte Andersson och Klas Törmark

17 Göte Andersson, schillerentusiast från Kåge, Västerbotten

18 Jan-Erik Hellman, Klas Törmark, Linn Nordin och Carina Adolfsson

19 Smålandsstövarmontern med Anders och Åsa Klockerud

20 Smålandsstövarmontern med Laila och Tore Nilsson

21 Jurastövarmontern med Leif Joelsson

22 Luzernerstövarmontern med Kjell och Anna-Greta Lind

23 Luzernerstövarmattarna Anna-Greta Hermansson och Anna-Greta Lind

24 Tina Doberck, Åsa och Anders Klockerud, Martin Magnusson och Håkan Westling fixar middagsmaten

25 Kvällens höjdpunkt – den gemensamma middagen

26 Gemensam middag

27 Håkan och Kristina Westling, Anki Hansson

28 Sångfågeln från Sveg, Kristina Westling

29 Gerd Alstergren, nyduschad av vattnet från tälttaket

30 Anders Klockerud, Kjell och Anna-Greta Lind

31 Bo och Monica Englund

32 Bengt Selberg berättar historier

33 Krister och Margareta Olsson verkar uppskatta historierna

34 Peter Rönnkvist, Leif Aronsson, Martin Magnusson, Peter Knapp och Camilla Björklund, Kjell-Åke Sundberg

35 Uppskattad underhållning av ”Hellre än bra”

36 Orkestern ”Hellre än bra”

37 Peter Knapp och Camilla Björklund, Kjell-Åke Sundberg applåderar som tack