sep 19

UPPDATERAT: Protokoll från Styrelsemöte i Lit 2017-08-20

Obs, uppdaterat till korrekt version av protokollet 2017-09-24. Den tidigare versionen var ej komplett eller riktig.

Protokoll från styrelsemöte i Lit den 20 augusti 2017