Vidareutbildning av jaktprovsdomare 2014

Domarträffar eller vidareutbildningar av jaktprovsdomarkåren som vi kallar det har ägt rum på tre ställen i vårt län. I gamla kommunalkontoret i Lit strax norr om Östersund träffades vi en måndagkväll före hundsläppspremiären och det blev bra uppslutning kring den träffen. Det var ca 40 st. domare samt några intresserade stövarjägare som infann sig. Samstämmigt sades det att det var bättre med en sådan här kvällsträff där vi fokuserade på diskussionsunderlaget. Vi startade kl.18.00 och höll på till kl. 21.30.

Många var diskussionslystna och nöjda med kvällens olika frågeställningar. I förlängningen blir det säkert lite lättare med bedömningen av hundarna när vi har diskuterat olika scenarier vi kan ställas inför. Det är ju det som är andemeningen med träffen, att vi skall tycka och tänka så lika som möjligt när vi är ensamma med provhunden och hundföraren i skogen.

Jaktprovsdomarna i Härjedalen och de domare som har sin hemvist i strömsundsområdet träffades ute i skogen och släppte ett antal hundar. Där kombinerade man hundsläpp med diskussioner kring samma underlag som vi andra. Som vanligt den här tiden på säsongen blev det mediokra prestationer av hundarna.

Text och foto: Rolf Pellving

Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
Anders Dunder, Gisela Thomasdotter, Thomas Schön, Emanuel Strantzalis, Gunnar Jonsson
Ytterhogdal
Anders Dunder, Gisela Thomasdotter, Thomas Schön, Emanuel Strantzalis
och Gunnar Jonsson
                                                                                     Foto: Bengt Elmqvist