Jaktchampionat 2013

Fin. Högälgens Ruska-10 och Jan-Erik Eriksson (foto Clara Nutti)
Fin. Högälgens Ruska-10, ägare Jan-Erik Eriksson, Hammerdal           Foto Clara Nutti
Fin. Roosgårdens Nikita-09 (ägare Per Roos)
Fin. Roosgårdens Nikita-09, ägare Per Roos, Trångsviken                     Foto: Rolf Pellving
Ham. Svarthögens Doris (eget)
Ham. Svarthögens Doris-09, ägare Stefan Andersson, Strömsund               Foto: Eget 
Sch. Törmarkens Tanja-07  ägare Klas Törmark
Sch. Törmarkens Tanja-07, ägare Klas Törmark, Hammerdal        Foto: Rolf Pellving
 Ham. Trittbergets Pöjk-11 och Anton Nilsson
Ham. Trittbergets Pöjk-11, ägare Anton Nilsson, Föllinge              Foto: Rolf Pellving
 Ham. Trittbergets Pöjk-11 och Anton Nilsson
Ham. Thurdrevet Ronja, ägare Åke Thuresson, Östersund              Foto: Rolf Pellving