Inbjudan föreläsning Renmarksutredningen


Jägarförbundet Krokom i samarbete med LRF inbjuder in till föreläsning om renmarksutredningen.

Utredningens förslag är ute på remiss, svaren skall vara inne senast 10 juni. Förslaget innebär att 0,046 % av Sveriges befolkning tar över jakträtten på 1/3 av Sveriges yta. Detta är ett avsteg från äganderätten där det i normalfallet jakträtten är starkt knuten till äganderätten.

Ta del av bifogad inbjudan samt SJF sammanfattning samt åsikter beträffande utredningsförslaget. Läs särskilt under QR-koden ”makten över jakten och fisket ”


https://jagareforbundet.se/contentassets/33eec6933e9a4c00a081bfe98263e0b2/svenska-jagareforbundets-asikter.pdf

Alla medlemmar i J/H Stövarklubb är välkomna.