Förslag nya jaktprovsregler

Hej! Här kommer en remiss angående förslag till nya jaktprovsregler. För frågor och synpunker kontakta

Pär Nord  070-243 90 81

Beakta remisstidens utgång 2015-11-15.

Länkar finnes här, klicka på texten nedan.

Drevprovsregler hela för remissomgång

Följebrev för remiss nya jaktprovsregleri