Dressyrkurser under våren 2017

Jämtland-Härjedalens Stövarklubb har genomfört tre dressyrkurser under våren, platserna har varit Hammerdal med Valdy Waher, Lit med Rolf Pellving och Brunflo med Sarah Häggkvist som ledare.

     Stövarjägarna får delvis nya jaktprovsregler till hösten. Där har de som skapat dessa regler tagit bort poängen för lydiga hundar med motiveringen, ”denna egenskap betraktas som resultatet av hundägarens ambition att nå ett gott samarbete med sin hund”.

     Att hunden är formbar och lydig skall inte premieras med några poäng hädanefter. Var finns den logiken? Här har vi en förändring för förändringens skull och sådant ogillar undertecknad.

     För älghundsjägarna är det däremot väldigt viktigt att ha bra lydnad på sin älghund. Bra lydnad på älghunden kan ge upp till 10 poäng när den startar på jaktprov. Här premieras formbara lydiga hundar. Av den anledningen har vi numera många älghundar av olika raser som vill vara med på våra dressyrkurser. Älghundsägarna är i dag minst tre gånger fler än oss stövarjägare, åtminstone här i vårt upptagningsområde.

Rolf Pellving

 

Dressyrkursen i Hammerdal, ledare Valdy Waher                                              Foto: Rolf Pellving

 

Hundmingel i Lit, ledare Rolf Pellving                                                            Foto: May-Britt Pellving

 

Dressyrkursen i Brunflo, ledare Sarah Häggkvist                                         Foto: Peter Sundberg