DM-uttagning Och KM i Lillholmsjö 26 september-1 oktober 2012

DM-uttagning och KM i Lillholmsjö 28 sept – 1 okt 2012

Klubbmästare 2012 finska stövaren Ulvfsveåsens Lycka-07 (lyckliga ägare Eva och Kjell-Åke Sundberg) Foto Rolf Pellving

Ham. Brattåsbäckens Fjälla-07 (ägare Bengt Bengtsson) Foto Rolf Pellving

Ham. Grenåsens Szukaj-06 (ägare Bertil Blixt)  Foto Rolf Pellving