DM-hundar från distrikt 2 tävlar i Strömsund den 18-19 oktober 2021

Gävleborg

1  Fin. Högbrons Pia-17 med handler Christer Davidsson, ägare Jörgen Nyberg, Delsbo
     Foto: Amanda Genhammar

2   Grannäsets Svea-16 och Peter Knapp, Ramsjö
     Foto: Amanda Genhammar

3   Ham. Rosådalens Thyra-15 och Håkan Holmgren, Hedesunda
     Foto: Amanda Genhammar

Västernorrland

1   Fin. Vidstiges Mika-14, ägare Lars Lundqvist, Härnösand
     Foto: Privat

2   Ham. Voredalens Knall-16, ägare Kent Viberg, Ullånger
     Foto: Privat

3   Fin. Finnörjes Jenna-14, ägare Ulf Kårén, Resele
     Foto: Privat

Jämtland-Härjedalen

1    Fin. Norrsolens Steira-15 och Anna Göransson, Kälarne
     Foto: Lars Olofsson

2   Ham. Sotbrännans Dolly-14 och Harry Göransson, Föllinge
     Foto: Rolf Pellving

3  Ham. Ulfkällas Sira-13, ägare Sarah Häggkvist, Gällö
     Foto: Rolf Pellving

Nu hoppas vi på två fina dagar i skogen med härliga hardrev. Lycka till!