Direktrapportering DM Strömsund 2021

För att följa händelseutvecklingen under de två dagarna måste du ladda om webbsidan kontinuerligt. Tiderna som publiceras är ungefärliga då vi får sms från skogen

Gävleborg

1  Fin. Högbrons Pia-17 med handler Krister Davidsson, ägare Jörgen Nyberg, Delsbo
     Foto: Amanda Genhammar

Dag 1
08:00 Pia är släppt
08:11 Upptag, okänt drevdjur
08:28 Drevdjur hare konstaterad
09:01 Pia har nu prisdrev
09:32 Pia driver fortfarande
09:37 Pia har tappt
10:37 Dötappt
11:10 Nytt släpp
11:35 Pia går på slag
12:50 Jobbar fortfarande på slaget
13:30 Kopplad provdag avslutad

Dag 2

08:00 Släpp
08:30 Pia går på slag
09:21 Upptag
10:08 Pia har uppnått prisgrundande drevtid
10:23 Hare konstaterad
10:30 Domaren rapporterar att drevet går riktigt bra
11:25 Pia har haft en tappt men drevet går åter igen
11:57 Pia kopplad
12:03 Nytt Släpp
12:10 Slag
13:15 Tiken kopplad, provet avslutat


2   Grannäsets Svea-16 och Peter Knapp, Ramsjö
     Foto: Amanda Genhammar

Dag 1
08:00 Svea släppt
08:18 Svea går på slag
08:40 Svea går fortfarande på slag
09:00 Upptag, haren observerad i upptaget
09:22 Svea har haft en kortare vägtappt, haren är observerad ännu en gång och drevet går
09:38 Svea har nu tappt vid en myr
09:58 Svea har fortfarande problem
10:24 Dötappt, Gruppen ska förflytta sig några km och göra att nytt släpp
10:42 Svea är nu återigen släppt
11:04 Nu har Svea hittat nya slag
11:28 Svea går fortfarande på slag
12:11 Tiken jobbar på
12:52 Fortsätter att jobba med slaget:
13:19 Svea kämpar på
14:20 Tiken kopplad och provdagen avslutad

Dag 2

08:00 Släpp
08:15 Svea går på slag, minus 5 grader
09:01 jobbar vidare på slag
09:05 Upptag
09:34 Svea driver en vit hare
09:39 Haren är observerad vid två tillfällen, för tillfället har tiken ett bra tryck på haren
09:55 Sveas hare var ner på vägen och krånglade till det lite, tiken löste problemen på ett bra sätt
10:04 Vägtappt för tillfället
10:27 Fortfarande tappt
11:25 Avbröt 10:52, kopplad och nytt släpp 11:25
11:50 Slag
12:00 Upptag , haren observerades 12:02 hund 2 minuter efter
12:48 Jobbar på en vägtappt
13:20 Koppling, Bryter för dagen
3   Ham. Rosådalens Thyra-15 och Håkan Holmgren, Hedesunda
     Foto: Amanda Genhammar

Dag 1
08:00 Thyra släppt
08:15 Slag
08:31 Upptag, okänt drevdjur
09:02 Thyra driver fortfarande men det går knackigt
09:14 Tappt just nu
09:54 koppling, förflyttning
10:09 Nytt släpp
10:30 Thyra har slag
10:58 Upptag, Okänt drevdjur
11:40 Thyra driver fortfarande
11:52 Hare observerades
12:23 Tappt på väg
13:03 Tiken har fortfarande tappt
13:23 Dötappt
13:30 Tiken kopplad och provet avbryts

Dag 2
08:00 Släpp
08:30 slag
08:47 Upptag
09:44 Tiken driver
10:20 Thyra har prisgrundande drevtid, Haren är observerad och då låg tiken 10 minuter efter. För tillfället har tiken en vägtappt.
11:00 Tiken har haft tappt sedan 10:20
11:20 Dötappt
11:55 Koppling
12:20 Nytt släpp
12:55 Söker fortfarande
13:40 Söker utan att hitta några slag
13:51 Thyra kopplad, provet avslutat

Västernorrland

1   Fin. Vidstiges Mika-14, ägare Lars Lundqvist, Härnösand
     Foto: Privat

Dag 1
08:00 Mika släppt
08:28 Mika söker fortfarande
08:33 Mika går på slag i gammal granskog
09:04 Mika går fortfarande på slag
09:34 Mika jobbar vidare på svaga slag
10:00 Upptag hare
11:07 Lagledare gruppen står för tillfället och lyssnar på Mika som driver
11:15 Mika har observerat en stor vit hare med hunden 3 minuter efter
11:18 Prisdrev uppnått
11:41 Mika driver fortfarande
11:59 Hare observerad
12:06 Mika kopplad, Gruppen gör traktbyte för ett nytt släpp..
12:15 Nytt släpp
13:18 Mika kopplad, provdag avslutas

Dag 2
08:00 Släpp
08:05 Mika går på slag
08:09 Upptag
08:28 Mika har tappt just nu
08:58 Nu flyter drevet på igen
09:32 Mika har tappt just nu, drevdjuret som är hare är observerad
09:44 Mika har drev men det går lite hackigt
10:09 Tiken har tappt för tillfället
10:41 Byter område
10:56 Nytt släpp
11:28 Slag
12:21 Mika jobbar på
13:25 Mika kopplad provet avbryts

2   Ham. Voredalens Knall-16, ägare Kent Viberg, Ullånger
     Foto: Privat

Dag 1
08:00 Knall släppt
08:14 Knall har förmodligen slag
09:13 Knall jobbar på med slagarbetet
09:38 Knall jobbar på
10:08 Upptag
10:24 Tappt
10:37 Fortsatt tappt, drevdjur hare konstaterat genom betryggande spårning
11:06 Knall har fortfarande tappt
11:22 Dötappt. Hunden är kopplad och gruppen gör ett traktbyte
11:47 Nytt släpp, Knall söker efter nya slag
11:59 Upptag efter ett kort slagarbete
12:45 Tappt
13:10 Drevet går igen
14:13 Haren setts en gång med hunden 8 minuter efter, hunden har uppnått prisdrev
14:40 Knall driver på
14:45 Hunden kopplad, provet avslutas

Dag 2
08:00 Släpp
08:10 Knall söker
08:56 Hunden söker vidare
09:09 Hunden kopplad och släppt igen efter områdesbyte
09:23 Knall verkar gå på slag
09:40 Upptag
10:03 Knall har tappt för tillfället
10:57 Knall är kopplad på ägarens begäran och områdesbyte pågår
11:00 Nytt släpp
11:17 Kanske på slag
11:38 Knall jobbar på slag
12:12 Hunden jobbar vidare på slaget samtidigt som det börjar snöa
12:26 Upptag
13:20 Hunden driver, drevet går trångt
13:28 Knall har tappt för tillfället
13:44 Hunden har löst tappten och driver igen
13:52 Haren fotograferad, Hunden har drivit ihop prisgrundande drevtid
14:30 Knall driver men det krånglar lite
14:48 Knall har tappt för tillfället
15:00 Provet avbryts,
15:03 Hunden kopplad

3   Fin. Finnörjes Jenna-14, ägare Ulf Kårén, Resele
     Foto: Privat

Dag 1
08:00 Jenna släppt
08:17 Jenna går på slag
08:50 Jenna tog upp, drevdjur okänt
09:30 Jenna har tappt efter en väg, drevdjuret fortfarande okänt
09:47 Haren har observerats under tapptarbetet
10:37 Jenna kopplad på dötappt, provgruppen byter område
11:00 Nytt släpp
11:07 Jenna går på slag

Dag 2
08:00 Släpp
08:31 Jenna går på slag
09:02 Upptag
09:33 Tappt
10:21 Tiken kopplad och gruppen byter område
10:41 Nytt släpp
11:21 Jenna söker
11:23 Upptag
12:46 Tappt just nu
13:38 Jenna fick dötappt, tiken är släppt på nytt
14:42 Hunden kopplad, provet avslutat

Jämtland-Härjedalen

Dag 1

1    Fin. Norrsolens Steira-15 och Anna Göransson, Kälarne
     Foto: Lars Olofsson

Dag 1
08:00 Steira släppt
08:26 Steira går på slag
09:00 Steira går fortfarande på slag
09:58 Steira går fortfarande på slag
10:29 Steira jobbar vidare med sina slag
11:20 Tiken är kopplad och ett nytt släpp är gjort efter en kort förflyttning.
11:42 Upptag efter ett kort slagarbete
12:02 Hare observerad
12:49 Steira har haft tappt men nu går drevet igen
13:25 Steira har tappt för tillfället
14:19 Tiken är kopplad och provdagen avslutad


Dag 2
08:00 Släpp
08:30 Steira går på slag
09:24 Jobbar fortfarande på slag
10:28 Steira har slagit en stor ring runt slaget
11:14 Upptag
11:17 En vita hare observerades
11:45 Tappt
12:17 Tiken jobbar fortfarande på tappt
12:45 Dötappt
12:55 Koppling
13:06 Släpp efter områdesbyte
13:51 Tiken söker förtjänstfullt
14:55 Tiken kopplad provet avslutas


2   Ham. Sotbrännans Dolly-14 och Harry Göransson, Föllinge
     Foto: Rolf Pellving

Dag 1
08:00 Dolly Släppt, Ute på sök
08:05 Dolly har slag
08:43 Dolly går fortfarande på slag
09:03 Dolly har nu tagit upp, okänt drevdjur
09:17 Dolly har tappt just nu
09:24 Ägaren valde att avbryta, genomför nu en förflyttning
09:37 Dolly är släppt på nytt
10:24 Dolly ligger ute på sök, inga slag ännu
10:53 Oförändrat läge
11:06 Dolly är kopplad och gruppen ska flytta på sig
11:14 Nytt släpp, tiken ligger ute på sök
12:04 Upptag
12:23 Dolly har tappt
12:50 Dolly driver men det går lite knackigt
13:15 Dolly har tappt för tillfället
14:21 Tiken har ett prisdrev, haren har observerats 2 ggr..
14:35 Tiken kopplad och Provet avbryts på ägarens begäran


Dag 2
08:00 Släpp
08:29 Upptag
08:37 Haren observerad med hunden 2 minuter efter
08:47 Haren observerad med hund 2 minuter efter, bra tryck i drevet
09:07 Tappt
09:30 Fortfarande tappt
10:12 Dötappt, gruppen ska försöka koppla och byta område
10:30 Dolly är släppt i ett nytt område
10:50 Upptag, haren observerats med tiken 1 minuter efter
10:58 haren fotograferad med tiken 2 minuter efter
11:35 Dolly har uppnått prisgrundande drevtid, för tillfället är det tappt
12:02 Nu rullar drevet på igen
12:30 Just nu vägtappt
12:45 Driver igen samtidigt som snöfallet tilltar
13:03 Haren observerades med tiken 10 minuter efter
13:16 Tappt på väg
13:38 Tiken kopplad, Provet avslutas

3  Ham. Ulfkällas Sira-13, ägare Sarah Häggkvist, Gällö
     Foto: Rolf Pellving

Dag 1
08:00 Sira Släppt vid Alavattnet..
08:27 Sira går på slag
08:42 Sira tog upp, okänt drevdjur
09:13 Sira driver, dålig hörbarhet just nu, men domaren hänger på..
09:31 Sira har tappt för tillfället
10:03 Sira kopplad före dötappt på ägarens begäran
10:25 Traktbyte, nytt släpp
11:15 Sira går på slag
12:16 Sira kämpar på
13:13 Kämpar på
13:28 Upptag
13:42 Drevdjur observerad, hare
14:25 Tiken har tappt
14:39 Sira kämpar vidare på tappten

Dag 2

08:00 Släpp
08:50 Sira söker
09:24 Sira kom på slag 09:00
10:56 Tiken går fortfarande på slag
11:29 Sira kämpar på
13:05 Sira kopplas, provet avbryts