Direktrapportering DM – Dag 1

Här kommer löpande uppdateringar på vad som sker ute i Skogen Dag 1 på DM i Strömsund!

Sidan uppdaterar inte sig själv, så uppdatera med jämna mellanrum för att få de senaste uppdateringarna!

ROSMYRENS EMIL
8:07 – Emil är släppt på ruta 5!
9:00 – Emil på slag!
10:17 – Emil går fortfarande på slag.
11:04 – Upptag!
11:09 – Haren har setts, med Emil 2 minuter efter.
11:35 – Tappt.
12:10 – Emil driver igen!
12:26 – Tappt.
12:44 – Emil driver igen!
12:51 – Vägtappt.
13:08 – Fortfarande tappt. Emil har hittills drivit ihop till ett 3:e pris.
13:52 – Dötappt.
14:02 – Emil är kopplad och provet avslutas för dagen.

KROONMÄEN ALMA
8:00 – Alma släpptes!
8:56 – Det ser ut som att Alma är på slag!
9:07 – Upptag! Okänt drevdjur.
9:28 – Nu är det konstaterat att det är hare som Alma driver!
9:38 – Tappt.
9:41 – Alma driver igen!
10:00 – Tappt. Krånglig vägspringare.
10:34 – Alma fortfarande på tappt, men har fått ihop prisdrev.
10:59 – Dötappt.
11:13 – Alma kopplad och släppt på nytt.
11:16 – Alma är på slag igen!
11:42 – Alma kopplad på ägarens begäran och släppt på nytt.
12:34 – Alma är återigen på slag!
12:49 – Upptag! Okänt drevdjur.
13:28 – Tappt.
13:47 – Alma driver igen och drevdjuret är konstaterat hare.
13:56 – Vägtappt.
14:52 – Alma är kopplad. Provet avslutas för dagen.

JÄNISKAMUN SILVA
8:10 – Silva på slag!
8:30 – Upptag! Okänt drevdjur.
9:25 – Släpp 1 avbrutit.
9:32 – Nytt släpp!
9:49 – Upptag! Hare som setts 2 gånger.
11:40 – Silva har nu fått ihop till ett prisdrev.
12:10 – Silva har nu drivit till ett 2:a pris.
12:42 – Silva har gått full tid och kopplats!
12:55 – Nytt släpp!
12:59 – Upptag! Okänt drevdjur.
13:47 – Silva är nu kopplad och provet avslutat.

HÖGÄLGENS RUSKA
8:30 – Ruska på slag!
8:45 – Upptag!
9:05 – Konstaterat drevdjur är hare.
10:02 – Ruska har drivit ihop till pris.
10:36 – Ruska har nu drivit ihop till ett 2:a pris.
11:04 – Ruska har gått full tid. Försöker att koppla.
11:24 – Nu är Ruska kopplad.
11:30 – Nytt släpp!

ÅIVETS JIM
8:18 – Upptag!
9:00 – Drevdjuret ännu okänt.
9:45 – Jim har visat upp en hare som drevdjur!
10:00 – Jim har haft tappt men driver igen.
10:45 – Vägtappt där haren har synts för andra gången. Jim har drivit ihop till ett 2:a pris.
12:00 – Jim kopplades på dötappt och har släppts igen.

ÅHLSTIGENS BENJO
8:50 – Benjo är på slag!
9:29 – Upptag! Okänt drevdjur.
9:38 – Vägtappt.
10:31 – Släpp 1 avbrutit på hundägarens begäran före dötappt.
10:36 – Släpp 2 för Benjo!
10:38 – Benjo har kommit på slag!
10:55 – Upptag!
11:22 – Benjo driver hare och ligger 4 minuter efter.
11:45 – Benjo hade en kortare tappt men driver nu för fullt igen!
11:56 – Tappt.
13:08 – Dötappt och Benjo är kopplad. Har hittills drivit till ett 3:e pris.
13:25 – Benjo på slag!
13:31 – Upptag!
14:10 – Benjo driver hare, ligger 5 minuter efter.
14:35 – Benjo har nu drivit ihop till ett 3:e pris.

AYLA
10:00 – Upptag! Okänt drevdjur.
10:35 – Ayla har vägtappt.

BLOKSBERGS STYRK
10:30 – Styrk är på slag!
12:10 – Avbröt
12:15 – Nytt släpp!
12:20 – Styrk är på slag!
14:25 – Avbröt. Provet avslutas för dagen.

HÄSENSKOGENS BRASSE
10:40 – Brasse är på slag!