Championathundar 2014

Foto: Rolf Pellving

Ham. Balo-08, ägare Örjan Wikander

Ham. Balo-08, ägare Örjan Wikander, Strömsund

Ham. Nilsdrevets Greven-09 (ägare Sven-Olof Nilsson)

Ham. Nilsdrevets Greven-09, ägare Sven-Olof Nilsson, Oviken

Ham. Svarthögens Dortan-09 (ägare Valdi Waher)

Ham. Svarthögens Dortan-09, ägare Valdi Waher,  Hammerdal

 Hamiltonstövare Hagets Rina-11(ägare Fritz Ragnarsson,

Ham. Hagets Rina-1, ägare Fritz Ragnarsson, Offerdal

Sch. Törmarkens Piska II-10 och Klas Törmark (foto Clara Nutti)

Sch. Törmarkens Piska II-10, ägare Klas Törmark, Hammerdal            Foto: Clara Nutti