Återbetalning Startavgifter Kolåsen

För att underlätta återbetalning av startavgifter för det inställda Kolåsen-provet:

Om inbetalning skett med Bankgiro, vänligen maila bank, clearing-nummer och kontonummer till jimmie.guttormsson@outlook.com

Om inbetalning skett med Swish så kommer automatiskt en återbetalning att ske, inget behöver göras.