Årsstämma 11 maj 2019 Krokoms Wärdshus

Årsmötet hölls på Krokoms Wärdshus där endast ett trettiotal medlemmar mötte upp. Ivan Myhr valdes till mötesordförande och Mats Eriksson till sekreterare.

    Efter sedvanliga förhandlingar fick styrelsen följande utseende: Ordförande Fredrik Nordin, sekreterare Mats Eriksson, kassör Jimmie Guttormson, övriga ledamöter: Martin Magnusson, Rolf Pellving, Sarah Häggkvist, Lars Olofsson, Anders Olofsson, Jan-Erik Eriksson, Henrik Karlsson.

    Klubben har varit mycket aktiv med många aktiviteter under 2018: två hundutställningar, tre elitprov, fyra dressyrkurser, praktisk domarutbildning på fyra ställen samt varit representerad vid Västgård Game Fair i Kall.

    2018 års klubbmästare heter Gåvålias Kora född 2010 och är av rasen dunkerstövare, ägaren Hans Christian Pedersen, Trondheim är mångårig medlem i vår klubb.

    Vår klubbs förtjänsttecken delades ut till: Carina Adolfsson, Stefan Andersson, Thord Berglund, Sarah Häggkvist, Lars Olofsson, Christer Larsson, Håkan Westling, Rasmus Olsson och Valdy Waher.

Text och foto: Rolf Pellving

Ivan Myhr och Fredrik Nordin

 

Årsmötesdeltagarna

 

Carina Adolfsson, Curt Alstergren och Jan-Erik Eriksson

 

May-Britt Pellving och Sarah Häggkvist

 

Curt Alstergren, Jan Swartström, Bertil Andersson och Jan-Erik Hellman

 

Rune Jönsson och Ivan Myhr

 

Göran Blixt, Martin Magnusson, Per Eriksson och Kjell Edström

 

Sonia Holm och Anders Dunder

 

Göran Blixt

 

Curt Alstergren

 

Rolf Pellving

 

Martin Magnusson

 

Anders Olofsson

 

Bertil Blixt

 

Per Eriksson

 

Kjell Edström

 

Jan Swartström

 

Barbro Nylander

 

immie Guttormsson

 

Mats Eriksson

 

Anders Dunder

 

Rolf Pellving och Sarah Häggkvist

 

Rolf Pellving och Rasmus Olsson

 

Rolf Pellving och Carina Adolfsson

 

Göran Blixt, Anders Olofsson, Mats Eriksson och Barbro Nylander

 

Martin Magnusson, Rasmus Olsson, Bertil Blixt, Eva Ytell och Rune Jönsson