Årsmöte på Travet i Östersund 22 april 2017

Lördagen den 22 april hade klubben årsmöte på travet där ca. 40 medlemmar mötte upp. Ivan Myhr valdes till mötesordförande och Mats Eriksson till sekreterare. Efter sedvanliga förhandlingar fick styrelsen följande utseende: Ordförande Fredrik Nordin, sekreterare Mats Eriksson, kassör Jimmie Guttormsson. Övriga ledamöter: Rolf Pellving, Sarah Häggkvist, Per Roos, Leif Aronsson, Anders Olofsson och Lars Olofsson.

     Klubbstyrelsen uppmärksammade några medlemmar med att dela ut förtjänstplaketter, först ut var Ingrid Fredriksson som fick motta Svenska Stövarklubbens förtjänstplakett i silver, vilket Ingrid blev väldigt överraskad, glad och stolt över. En plakett vi i styrelsen tycker att Ingrid verkligen har gjort sig förtjänt av.

     Motiveringen var: Nitton år i styrelsen för Jämtland-Härjedalens Stövarklubb, varav 12 år som sekreterare, en syssla som innebär ett helårsengagemang i vår förening. I trettio års tid har Ingrid varit ringsekreterare på våra utställningar. Ingrid har haft ansvaret för utställnings-domarna till våra utställningar, ett jobb med två års framförhållning och kontraktsskrivning med berörda domare. Ingrid har i många år ansvarat för klubbens dressyrkurser och själv varit dressyrledare i både Bräcke och Gällö samtidigt. Ingrid har även haft ansvaret för att vandringspriserna kommer till rätt hundägare efter att ha lusläst alla statuter. Mycket av det som inte syns utåt har varit Ingrids arbetsuppgifter. Med ovanstående CV som grund för Svenska Stövarklubbens plakett i silver, tackar vi i styrelsen för all den tid och engagemang som Ingrid har gett vår förening.

     May-Britt Pellving uppmärksammades med Svenska Stövarklubbens förtjänsttecken för sitt tioåriga engagemang som redaktör för klubbens årsmeddelande med allt vad det innebär av uppdateringar, renskrivningar och jobbet med alla bilder samt intresset för att få klubbens hemsida uppdaterad. May-Britt har även ett tjugoårigt engagemang i klubbens dressyrkurs i Lit. Att May-Britt också har tio år som ringsekreterare är det inte många av nuvarande medlemmar som känner till.

     Jämtland-Härjedalens förtjänstplakett utdelades till följande klubbmedlemmar: Jan-Erik Eriksson, Rickard Johansson, Nisse Hermansson, Ivan Myhr samt Bo Fredriksson.

     Klubben avtackade Anders Holmberg, Kristina Wahlberg och Pär Nord med blommor, Pär fick dessutom träsnidaren Sten Johanssons trägubbe Harjägaren för sina 16 år i styrelsen.

     Före detta lanthandlaren och jaktprovsdomaren C-G Göransson i Ottsjö, Undersåker hade skänkt klubben två jaktdagar för två personer med övernattning, intäkten, tvåtusen kronor, skulle gå direkt till klubbkassan. Det var Bengt-Åke Persson i Häbbersbacken, Bispgården som var snabbast att nappa på detta erbjudande.

     Vid middagen efter årsmötet var trettio medlemmar anmälda.

Text och foto: Rolf Pellving

Mats Eriksson och mötesordförande Ivan Myhr

 

Årsmötesdeltagare

 

Årsmötesdeltagare

 

Jan-Erik Hellman redovisar klubbens ekonomi

 

Nya styrelsen
Anders Olofsson, Per Roos, Fredrik Nordin, Lars Olofsson, Leif Aronsson, Jimmie Guttormsson, Sarah Häggkvist, Rolf Pellving och Mats Eriksson

 

Rolf Pellving visar C-G Göranssons erbjudande om jakt i fjällterräng för Bengt-Åke Persson

 

En glad Bengt-Åke Persson med jaktbeviset

 

Fredrik Nordin, Rolf Pellving läser upp motiveringen till hedersplaketten för Ingrid Fredriksson

 

Fredrik Nordin, Rolf Pellving och Ingrid Fredriksson med Svenska Stövarklubbens hedersplakett i silver

 

Rolf Pellving, Fredrik Nordin och Ivan Myhr som tackar för J-H Stövarklubbs förtjänstplakett

 

Fredrik Nordin har lämnat över Svenska Stövarklubbens förtjänsttecken till May-Britt Pellving

 

Fredrik Nordin och klubbmästaren Bengt-Åke Persson

 

Mats Eriksson, Fredrik Nordin och Bertil Blixt med vandringspriset i elitklass i Frostviken till Pelle Perssons minne

 

Mats Eriksson, Fredrik Nordin och Bengt-Åke Persson

 

Fredrik Nordin

 

Fredrik Nordin och Valdy Waher

 

Sarah Häggkvist. Dessa två har avtackats efter ett antal år i styrelsen, Kristina Wahlberg och Pär Nord