Årsmöte i Lit (text och foto Rolf Pellving)

Jämtland-Härjedalens stövarklubb höll sin årsstämma i gamla kommunalhuset i Lit där ca 40 stycken medlemmar mötte upp. Till ordförande för mötet utsågs Ivan Myhr. Styrelsen hade hållit 5 stycken protokollförda möten varav ett telefonmöte.

     Klubbens kassör Mats Andersson presenterade förvaltningsberättelsen där det visade sig att klubbens ekonomi är fortsatt god men att vi brottas med för stora utgiftsposter. Elitklassproven kostade klubben per startande hund i Lillholmsjö 506 kr och i Kolåsen 1.275 kr. Strömsundsprovet och Frostvikenprovet kostade ca 620 kr/hund. Lägg därtill att utställningsverksamheten inte går med vinst längre på grund av för få utställare samt att medlemsantalet sjunker för varje år, så kassörens redovisningvar inte munter. Vi är i dag 463 medlemmar. Första åtgärden för att komma tillrätta med budgeten är att minska antalet provdagar från sex till fyra i Lillholmsjö och Kolåsen.

     För att en förening skall fungera behövs många ideellt arbetande medlemmar varav några uppmärksammades denna gång. Klubbens förtjänsttecken utdelades till Sören Jönsson, Ulf Hagen, Bengt Selberg, Martin Magnusson och Rune Jönsson.

     Vår sekreterare Ingrid Fredriksson har en längre tid bett om att bli ersatt efter tolv år på sin post. Som en liten erkänsla för ett bra arbete för vår klubb tilldelades Ingrid Sten Johanssons trägubbe ”Harjägaren”, i det här fallet blev det en specialdesignad trägumma föreställande Ingrid med sin hund. Ingrid fortsätter att vara ansvarig för klubbens dressyrkurser samt att kontraktera utställningsdomare. Även vandringspriserna fortsätter Ingrid att hålla ordning på.

     Styrelsen fick följande utseende: Ordförande Fredrik Nordin, vice ordförande Pär Nord, sekreterare Mats Eriksson, kassör Mars Andersson. Ledamöter: Per Roos, Anders Holmberg, Leif Aronsson, Jan-Erik Eriksson, Kristina Wahlberg och Rolf Pellving.

     Utställningarna lockade totalt 80 stövare. På Frösö Park var det 29 hundar och till Bräckes kvällsutställning kom 51 hundar, där Ingrid Fredriksson hade ordnat med mat efter utställningen till alla tillresta. Det var ett uppskattat arrangemang.

     Elitklassprov har hållits i Lillholmsjö, Strömsund, Kolåsen och Frostviken med totalt 57 startande där endast 26 hundar klarade prisdrev, vilket får tillskrivas dålig tillgång på hare och flera provdagar med otjänlig väderlek.

     Klubbmästare 2012 blev finska stövaren Ulvfsveåsens Lycka S32373/2007 med ägarna Eva och Kjell-Åke Sundberg, Boggsjö.

     Dressyrkurser har hållits i Hammerdal, Lit, Östersund, Bräcke, Gällö och Sveg.

     Klubben har varit representerad vid Fäviken Game Faire.

     Domarutbildning har hållits på två platser, Norderåsen och Ytterhogdal.

     Stövarjaktens dag genomfördes i Gräftåvallen av Curt Alstergren, Anders Holmberg och Pär Nord.

     Ungdomssatsning har även i år genomförts i samarbete med HareBra-gänget där 96 ungdomar från fem skolor varit med på harjakt. Stövarklubbsmedlemmar har tagit med ungdomar vid Vattudalsskolan i Strömsund (Rolf Johansson) och Svenstaviks skola (Anders Holmberg).

     Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

     Festen efter årsmötet var förlagd till Handogs Föreningshus där ett nittiotal gäster smörjde kråset. Curt Alstergren och hans medhjälpare hade som vanligt ordnat med goda mat. Underhållningen vid kaffet stod ”Tre Damer” för, till mångas stora glädje. Till dansen spelade trion Xakt passande musik för mogen ungdom.

 

Klicka på bilderna så blir de större

Mötesordförande Ivan Myhr och sekreterare  Ingrid Fredriksson

Mötesordförande Ivan Myhr och sekreterare Ingrid Fredriksson


Årsmötesdeltagare

Årsmötesdeltagare


Årsmötesdeltagare

Årsmötesdeltagare

 

Festbilder

Festbilder

 

Gunvor Sjögren och Ernst Bjureflo, Ulf Lindgren

Gunvor Sjögren och Ernst Bjureflo, Ulf Lindgren

 

Festbild

Festbild

 

 Bo och Gertrud Persson

Bo och Gertrud Persson


 Från höger Eva Sundberg, Bengt Selberg, Ann-Margret Boije, Kjell-Åke Sundberg, Kristina Lövgren

Från höger Eva Sundberg, Bengt Selberg, Ann-Margret Boije, Kjell-Åke Sundberg, Kristina Lövgren

5 Festbild

6 Festbild

 

Jan-Erik Hellman, Siv och Ivan Myhr

Jan-Erik Hellman, Siv och Ivan Myhr

7 A Festbild

Anki Hansson Eriksson och Mats Eriksson

Anki Hansson Eriksson och Mats Eriksson

 

Rune Jönsson och Kerstin Lindstedt Jönsson

Rune Jönsson och Kerstin Lindstedt Jönsson

 

 Fredrik Nordin och Carina Adolfsson med Ebba

Fredrik Nordin och Carina Adolfsson med Ebba

 

 Till höger Hasse Lövgren, Dorotea med fru Kristina mittemot, Kjell-Åke Sundberg, Ann-Margret Boije , Bengt Selberg och Eva Sundberg

Till höger Hasse Lövgren, Dorotea med fru Kristina mittemot, Kjell-Åke Sundberg, Ann-Margret Boije , Bengt Selberg och Eva Sundberg

10 Festbild

May Söderström och Björn Östlin

May Söderström och Björn Östlin

 

Ulrika Leijonberg och Stefan Andersson, Ulf Hagen, NN, Örjan Hansson

Ulrika Leijonberg och Stefan Andersson, Ulf Hagen, NN, Örjan Hansson

 

Klubbens sångfågel Kristina Westling

Klubbens sångfågel Kristina Westling


 Kristina Westling underhåller med skabrösa visor

Kristina Westling underhåller med skabrösa visor

 

Catharina Andersson och Leif Aronsson, Per Roos och Helena Jonsson, Gunnar Eriksson

Catharina Andersson och Leif Aronsson, Per Roos och Helena Jonsson, Gunnar Eriksson

 

Curt Alstergren

Curt Alstergren

 

Ove Söderström, Håkan Westling och Bertil Andersson

Ove Söderström, Håkan Westling och Bertil Andersson

 

Orvar och Maria Grindefors

Orvar och Maria Grindefors

 

Sven-Eric och Sigrid Gerdin, Curt Alstergren, Bo och Gertrud Persson

Sven-Eric och Sigrid Gerdin, Curt Alstergren, Bo och Gertrud Persson

 

Tre Damer

Tre Damer

 

Tre Damer

Tre Damer

 

Anders Dunder, Ingrid Fredriksson med Harjägaren och Fredrik Nordin

Anders Dunder, Ingrid Fredriksson med Harjägaren och Fredrik Nordin

 

Ingrid Fredriksson som harjägare enligt träsnidaren Sten Johansson

Ingrid Fredriksson som harjägare enligt träsnidaren Sten Johansson

 

Klubbmästare Eva och Kjell-Åke Sundberg (Ulvfsveåsens Lycka), Ingrid Fredriksson och Fredrik Nordin

Klubbmästare Eva och Kjell-Åke Sundberg (Ulvfsveåsens Lycka), Ingrid Fredriksson och Fredrik Nordin


 Bengt Selberg, Ulf Hagen och Rune Jönsson kollar guldhalten i hedersplaketten som Fredrik Nordin delat ut

Bengt Selberg, Ulf Hagen och Rune Jönsson kollar guldhalten i hedersplaketten som Fredrik Nordin delat ut


Björn Östlin, Ingrid Fredriksson och Fredrik Nordin

Björn Östlin, Ingrid Fredriksson och Fredrik Nordin

 

 Roger Sahlin har tagit emot Pantbankens vandringspris, en silverskål, Ingrid Fredriksson och Rolf Pellving

Roger Sahlin har tagit emot Pantbankens vandringspris, en silverskål, Ingrid Fredriksson och Rolf Pellving

 

Bosse Norman har hämtat en vinst

Bosse Norman har hämtat en vinst

 

 Bengt Bengtsson med diplom och vinnare av C-G Göranssons jaktdagar i Ottsjö

Bengt Bengtsson med diplom och vinnare av C-G Göranssons jaktdagar i Ottsjö

 

 Rune Jönsson, Harry Göransson, Sture Nilsson, Mats Eriksson och Bertil Blixt

Rune Jönsson, Harry Göransson, Sture Nilsson, Mats Eriksson och Bertil Blixt