aug 12

(utan rubrik)

Ham. Brattåsbäckens Fjälla-07 och Bengt Bengtsson

(foto Göran Blixt)