(Ingen rubrik)

Fin Asplidens Matilda-04 ägare Anders Holmberg, Svenstavik

(Foto eget)