aug 12

(utan rubrik)

Ham Östansjöns Ila-07 ägare Pär Nord, Svenstavik

(Foto Rolf Pellving)