(Ingen rubrik)

Finskstövare SJCH Ulvfsveåsens Ringa S13616/2002Ägare: Hadar Olsson Mörsil