Bilder Lydnadsträning Sveg

Här kommer bilder från lydnadsträningen via Janet Stefanowicz  Joelsson